Türk Borçlar Kanunu madde 19 kapsamında düzenlenen muvazaa, sözleşmenin tarafları arasında yapılan muvazaadır. Bu madde dayanak gösterilerek dava açma yetkisi…

ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) Türk Medeni Kanunu’nun 995. maddesi uyarınca, “İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş…

İZALE-İ ŞÜYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVASI İzale-i şüyu davası, ortaklığın/paydaşlığın giderilmesi davasıdır. Taşınır veya taşınmaz bir malın mülkiyeti birden fazla kişiye…

AYNEN TAKSİM SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ Ortaklığın giderilmesi davalarında, mümkün olması halinde aynen taksim yapılmak suretiyle ortaklığa son verilebilir. Belirtmek gerekir…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.