AYNEN TAKSİM SURETİYLE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

Ortaklığın giderilmesi davalarında, mümkün olması halinde aynen taksim yapılmak suretiyle ortaklığa son verilebilir. Belirtmek gerekir ki; mahkeme taleple bağlıdır ve bu yönde karar verilebilmesi için aynen taksim talebi gereklidir. Sadece aynen taksim suretiyle ortaklığın giderilmesi talepli bir davada, aynen taksimin mümkün olup olmadığı incelenerek bu yönde karar verilecektir. Hâkim; aynen taksim mümkün değilse davanın reddine karar verebilir, ancak satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar veremeyecektir.

Taşınır Mallarda Aynen Taksim

Taşınır mallarda aynen taksim yapılabilmesi için her paydaşa aynı türden malın verilmesi gerekir. Farklı türdeki taşınır malların aynen taksimi mümkün değildir. Örneğin bir ortağa çamaşır makinesi verilirken diğer ortağa koltuk takımı verilmesi şeklinde bir paylaşma mümkün olmayacaktır. Bu durumlarda satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmelidir.

Aynen taksim kararı neticesinde taşınır mal ilgilisine teslim edilmemişse, verilen karar, kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıllık zamanaşımına tabiidir.

Taşınmaz Mallarda Aynen Taksim

Taraflardan birinin istemi üzerine hâkim, malın aynen taksim edilerek paylaştırılmasına karar verebilir. Ancak aynen taksim suretiyle paylaştırma yapılabilmesi, taşınmazın yüzölçümü ve niteliği gibi özelliklerine ve imar mevzuatına göre mümkün olmalıdır.

Aynen taksimin mümkün olması halinde bölünen parçaların değerlerinin denk olması gerekmektedir. Bölünen parçaların değerleri birbirine denk düşmezse, para eklemek suretiyle denkleştirme sağlanabilir. Aynen taksim yolu ile taşınmazın değerinde önemli ölçüde azalma olacaksa aynen bölünme kararı verilemez.

Hukuki açıdan herhangi bir engelin olmaması durumunda dosya bilirkişiye tevdii edilecektir. Bilirkişi, taşınmazın birçok özelliğini inceleyip detaylı bir rapor hazırlamalıdır. Gerekirse birden fazla ifraz krokisi hazırlanmalı ve tarafların mutabık olduğu kroki üzerinden taksim kararı verilmelidir.

Taşınmaz mal için aynen taksim kararı, sicile tescil edilmese dahi, zamanaşımına uğramayacaktır. Çünkü kararın kesinleşmesiyle, tapuya tescil yapılmaksızın taşınmazın mülkiyeti kazanılmıştır.

 

Av. Harun Raşit Özdemir

 

İlgili metin, konuya ilişkin özet açıklamaları içermektedir. Ayrıntılı bilgi edinmek ve profesyonel yardım almak için bir avukata danışınız.

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.