SOYBAĞININ (NESEBİN) REDDİ DAVASI (TMK m.286-f.1)

Evlilik birliği içerisinde veya evlilik birliğinin sona ermesinden itibaren 300 gün içinde doğan çocuğun babası evlilikteki koca kabul edilmektedir. Buna babalık karinesi denilmektedir.

Karine, belirti demektir. Hukuki anlamda ise bir şeyin aksi ispatlanıncaya kadar kabul gördüğü şeklidir. Anlaşılacağı üzere karinelerin aksi ispatlanabilir. Babalık karinesinin de aksi soybağının reddi davasıyla ispatlanabilir. Kısaca; koca tarafından açılan bu dava, “karımın doğurduğu çocuğun babası ben değilim” davasıdır.

TMK m.286 f.1: 

Koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Bu dava ana ve çocuğa karşı açılır.

Dava Açma Hakkı

Soybağının reddini isteme hakkı kocaya tanınmıştır. Bu hak kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan davayı bizzat kocanın açması gerekmektedir.

Temsil

Ana ve çocuk arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan soybağının reddi davası yalnızca anaya karşı açılamaz. Ana ve çocuğu aynı vekil temsil edemez. Bu nedenle çocuğa temsil kayyımı atanmalıdır. Husumet de temsil kayyımına yöneltilmelidir.

Dava Açma Süresi

Koca, çocuğun doğumunu ve baba olmadığını veya ananın gebe kaldığı sırada başka bir erkek ile cinsel ilişkiye girdiğini öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içinde nesebin reddi davasını açmak zorundadır.

Bu bir yıllık süre içerisinde haklı bir sebebin varlığıyla gecikme yaşanmışsa, bu sebebin ortadan kalkmasından itibaren süreler işler.

İspat

Soybağının reddi davasında DNA testi yaptırılmalı ve bu test sonucunda alınan rapor ve diğer deliller birlikte değerlendirilerek karar verilmelidir.

Av. Harun Raşit Özdemir

 

İlgili metin, konuya ilişkin özet açıklamaları içermektedir. Ayrıntılı bilgi edinmek ve profesyonel yardım almak için bir avukata danışınız.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.