ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI (TMK m.166/3)

Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 166. maddesinin 3. fıkrası kapsamında anlaşmalı boşanma düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma, Medeni Kanun kapsamında genel ve mutlak boşanma sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır.

TMK m.166/3: Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi evliliğin en az 1 yıl sürmüş olmasına bağlıdır. Dava tarihi itibariyle bir yılını doldurmuş olan evlilikler için anlaşmalı boşanma davası açılabilecektir.

Eşlerin birlikte başvurması veya bir eşin diğer eşin açtığı davayı kabul etmesi halinde anlaşmalı boşanmaya karar verilebilecektir. Bu durumda evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılacaktır.

Anlaşmalı boşanma davasında, tarafların önceden anlaşarak hazırladığı protokolle birlikte dava açılmaktadır. Protokolde; boşanma iradeleri, velayet, çocukla kişisel ilişki kurulması, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi ve manevi tazminat konularında anlaşmaya varılmalıdır.

Her ne kadar irade ilkesi ön planda olsa da anlaşmalı boşanma için de hakim kararı gereklidir. Hakim, tarafları bizzat dinleyerek boşanmaya yönelik iradelerin serbestçe açıklandığına kanaat getirmelidir. Ayrıca hakim protokolde, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak değişiklik yapabilecektir. Bu değişikliklerin taraflarca kabulü halinde boşanmaya karar verilir. Aksi halde anlaşmalı boşanma davası çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir.

Av. Harun Raşit Özdemir

İlgili metin, konuya ilişkin özet açıklamaları içermektedir. Ayrıntılı bilgi edinmek ve profesyonel yardım almak için bir avukata danışınız.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.