ALKOL VEYA UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİ ALTINDA SUÇ İŞLEMEK (TCK m.34)

Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 34. maddesi kapsamında suçun; geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında olarak işlenmesi düzenlenmiştir. Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle suç işleyen kişiye ceza verilmez.

Geçici Nedenler

Algılama ve irade yeteneğini geçici olarak ortadan kaldıran nedenler geçici nedenler olarak tanımlanmıştır. Algılama ve irade yeteneği kusur yeteneğiyle alakalı olup kusursuz suç ve ceza olmayacağı için geçici nedenlerin varlığı halinde fail cezalandırılmayacaktır. Ancak bu hükmün uygulanabilmesi için, geçici nedenin ortaya çıkmasında failin kusuru bulunmamalıdır.

Geçici nedenin kusuru kaldırdığını kabul etmek için, geçici nedenin algılama yeteneğini ortadan kaldırması veya en azından irade yeteneğini önemli ölçüde azaltmış olması gerekir. Ve yine geçici neden suçun işlenmesinden önce gerçekleşmeli veya var olmalıdır. Suç işlemeye karar veren kişinin geçici nedenle bilincini yitirerek bu suçu işlemesi durumunda sorumluluk söz konusu olacaktır.

Ateşli bir hastalık nedeniyle bilincin yitirilmesi, bir laboratuvar ortamında kimyasal maddelerin tesiriyle bilincin yitirilmesi ve hipnoz gibi durumlar geçici nedenlere örnek verilebilir.

Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi

Alkol veya uyuşturucu maddenin irade dışında alınması, bu maddeler neticesinde algılama yeteneğinin ortadan kalkması veya irade yeteneğinin azalması ve bu durumdayken fiilin işlenmesi durumunda fail cezalandırılmayacaktır.

Failin alkol veya uyuşturucu maddeyi iradi olarak kullanması durumunda, bu maddelerin etkisiyle işlediği suçlardan tam olarak sorumlu olacaktır.

Av. Harun Raşit Özdemir

 

İlgili metin, konuya ilişkin özet açıklamaları içermektedir. Ayrıntılı bilgi edinmek ve profesyonel yardım almak için bir avukata danışınız.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.