SUÇA TEŞEBBÜS (TCK m.35)

Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise suça teşebbüs etmiş olur ve teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur. Suça teşebbüs, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 35. maddesi kapsamında düzenlenmiş ve temel cezada indirime gidileceği kural altına alınmıştır.

KOŞULLARI

Suç İşleme Kastı

Teşebbüsün gerçekleşmesinin en önemli koşulu failin bir suçu kasten işlemeye yönelik hareketlere başlamasıdır. Failin, suçun unsurlarını bilmesi ve suçu işlemeyi istemesi, kastının varlığını göstermektedir.

Failin, suçu işlemeye elverişli hareketlerle suçun icrasına başlaması ancak tamamlayamaması gerekmektedir. Anlaşılacağı üzere taksirle işlenebilen suçlarda ya da kazada teşebbüsten bahsedilemez.

Suçun Elde Olmayan Nedenlerle Tamamlanamaması

Failin işlemeye kastettiği suçun elinde olmayan nedenlerle tamamlanamaması gerekmektedir. Bu durumda icra hareketleri ya tamamlanamamalı ya da tamamlandığı halde netice meydana gelmemiş olmalıdır.

SUÇA TEŞEBBÜSTE CEZANIN BELİRLENMESİ

Teşebbüsün varlığı halinde cezada indirime gidilecektir. Cezaya uygulanacak indirim oranının belirlenmesi ise somut olayın tahlil edilmesiyle ortaya çıkacak hassas bir konudur.

Suça teşebbüs eden faile;

  • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 13 yıldan 20 yıla,
  • Müebbet hapis cezası yerine 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir.
  • Diğer hallerde verilecek ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirilir.

Avukat Harun Raşit ÖZDEMİR

 

İlgili metin, konuya ilişkin özet açıklamaları içermektedir. Ayrıntılı bilgi edinmek ve profesyonel yardım almak için bir avukata danışınız.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.