Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu (TCK 104)

TCK’nın 104. Maddesinde düzenlenen reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, 15 yaşını bitirmiş çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bahsi geçen kanun maddesinin birinci fıkrasında suçun basit hali; ikinci ve üçüncü fıkralarında ise nitelikli halleri düzenlenmiştir. Bu düzenleme biçimi ile suç üç ana unsura ayrılmıştır. Yine bu madde ile ensest ilişki de kanun koyucu tarafından suç olarak değerlendirilmiştir. 

TCK 104/1. Maddesinde genel olarak reşit olmayan bireyle cinsel ilişki suçu, 104/2. Maddesinde evlenme yasağı olan sanığın reşit olmayanla cinsel ilişkide bulunması (ensest ilişki), 104/3. Maddesinde ise koruma görevi olan sanığın reşit olmayanla cinsel ilişkide bulunması durumu ele alınmaktadır. 

Kanun koyucunun belirlediği cinsel ilişki tarifi, failin cinsel organını diğerinin vücuduna normal ya da anormal şekilde sokması şeklindedir. Kanun metninde yer alan “ilişki” kelimesine göre duhul şarttır ve ne şekilde olduğu önemli değildir. 

TCK 104/2. Maddesinde ensest ilişki hüküm altına alınmış olsa da bu durum, 18 yaşını doldurmamış bireyler içindir. Yani 18 yaşını dolduran bireyler için kanun koyucu ensest ilişkiyi bir suç olarak düzenlememiştir. 18 yaşını doldurmuş bireylerde, rızanın bulunması halinde ensest ilişki suç sayılmamakta ve cezası da bulunmamaktadır. 

Kanun koyucunun 104. Maddede aradığı mağdurlar, 15-18 yaş arasındaki çocuklar olduğuna göre; bu madde hükmünün TCK 103/1-b maddesi ile birlikte değerlendirilmesi halinde; iradeyi etkileyen neden bulunmayan mağdurlar yönünden cinsel ilişki eyleminin gerçekleştirilmesi halinin TCK’nın 104. Maddesi kapsamında olduğunu kabul etmek gerekecektir. 

Evlenerek ergin olan ya da mahkeme kararı ile ergin kılınan kişiler bu suçun mağduru olamayacaktır. Bu suçun oluşması için mağdurun 18 yaşını bitirmesi değil, reşit olup olmaması aranacaktır. Yani en geniş tanımıyla mağdur, 15 yaşını bitirmiş ancak, 18 yaşını bitirmemiş ve algılama yeteneği gelişmiş, aynı zamanda ergin olmamış kişilerdir. Burada mağdurun yaşı suç tarihi baz alınarak belirlenecektir.

TCK 104. Maddesinde düzenlenen bu suçta, sanık ve mağdurun her ikisinin de 18 yaşından daha küçük olması halinde kimin sanık kimin mağdur olduğu hususunda şüpheler oluşabilir. Bu durumda yapılması gereken her olayı kendi içinde değerlendirerek ele almak gerekmektedir. Bazı durumlarda her iki taraf da mağdur sanık olabilmektedir. 

Kanun koyucu, TCK 104. Maddede, 103. Maddeden farklı olarak bir “istismar”dan farklı olarak bir “ilişki”den bahsetmektedir. Buna göre, “cinsel ilişki” deyiminden “cinsel arzuları tatmin amacına yönelik hareketler” anlaşılmalıdır. Karşı cinsten olanların yanı sıra aynı cinsten olanların; normal ilişkinin yanı sıra ters ilişkinin de cinsel ilişki kabul edilmesi gerekmektedir. Ancak TCK 103. Maddede olduğu gibi vücuda cinsel organ dışında sokulmuş herhangi bir cisim TCK 104. Maddenin konusunu oluşturmaz. Kanun koyucu, 104. Maddedeki suçu yalnızca “cinsel ilişkide bulunmak” ile sınırlı tutmuştur.

Ezcümle, bu suçun oluşabilmesi için taraflardan en az birinin erkek olması gerekir ve erkek cinsel organının bir kadına vajinal ya da anal yoldan, bir erkeğe ise anal yoldan ithal edilmesi bu suçun hareket unsurunun gerçekleşmesi için gereklidir. 

TCK 104. Madde cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar bakımından en sık rastlanan suç tipinin başında gelmektedir. Bunun nedeni ise küçük yaşta yapılan evliliklerin bu kapsamda değerlendirilmesindendir. Bu suç tipinden hakkında soruşturma açılan bireylerin gerekli hukuki desteği alıp bu durumu açıklığa kavuşturmaları gerekecektir.

Av. Harun Raşit Özdemir

 

İlgili metin, konuya ilişkin özet açıklamaları içermektedir. Ayrıntılı bilgi edinmek ve profesyonel yardım almak için bir avukata danışınız.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.