İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE YÜKLENİCİNİN TESLİM BORCU

(MÜTEAHHİDİN EVİ GEÇ TESLİM ETMESİ)

İnşaat sözleşmesi; yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bu eser karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. İnşaat sözleşmeleri niteliği itibariyle eser (istisna) sözleşmesidir.

İnşaat sözleşmesinde müteahhidin;

  • Eseri meydana getirme ve teslim,
  • İşe zamanında başlama ve devam etme,
  • Ayıba karşı tekeffül
  • Sadakat ve özen,
  • Bildirimde bulunma,
  • Araç, gereç ve malzemeyi tedarik,
  • İşi bizzat meydana getirme borçları bulunmaktadır.

Yüklenicinin Eseri Teslim borcu

İnşaat sözleşmelerinde müteahhidin eseri meydana getirme borcunu tam olarak ifa edebilmesi için eseri teslim etmesi gerekir. Toplumda müteahhidin evi teslim etmesi olarak bilinen durumdur.

Eserin teslim edilebilmesi, eserin tamamlanmış olmasına bağlıdır. Eserin tamamlanmış olması ise, sözleşmede öngörülen işlerin tamamen yapılmasıdır.

Evin Teslimde Gecikme ve Tazminat

Yüklenicinin eseri tamamlamaması veya eseri geç teslim etmesi durumlarında yüklenicinin temerrüdü söz konusu olacaktır. Toplumda müteahhidin evi teslim etmemesi veya geç teslim etmesi olarak bilinen durumdur.  Sözleşmede belirlenen teslimat süresinde evin teslim edilmemesi nedeniyle; iş sahibi, evin tamamlanarak teslim edilmesini ve gecikmeden doğan zararların giderilmesini isteyebilir.

Eseri zamanında teslim etmeyen müteahhit, iş sahibinin mahrum kaldığı menfaatini karşılamakla yükümlüdür. Ancak müteahhidin gecikme zararından sorumlu olabilmesi için kusuru olmalı ve iş sahibinin bir zararı olmalıdır.

Gecikme nedeniyle iş sahibinin uğradığı zararlar ve mahrum kaldığı kazanç kayıpları gecikme zararları olarak adlandırılmaktadır. Örneğin kirada oturan bir kişinin evini teslim alamaması nedeniyle kirada oturmaya devam etmesi

 

Avukat Harun Raşit ÖZDEMİR

 

İlgili metin, konuya ilişkin özet açıklamaları içermektedir. Ayrıntılı bilgi edinmek ve profesyonel yardım almak için bir avukata danışınız.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.