Ceza Hukuku

Modern anlamda suç olarak tanımlanan fiiller ilk insanlardan beri işlenmektedir. Bireysellikten toplumsallığa geçişte, toplu olarak yaşamanın zorunlu kıldığı bazı kurallar getirilmiş ve insanlar bazı yetkilerini devlete devretmiştir. Bu kuralların başında suç işlememek gelmektedir. Suç işlenmesi durumunda ise suç karşısında bireyin kendi hakkını kendinin araması yasaklanarak yargılama yetkisi devlete devredilmiştir. Bu gelişmelerle ceza hukuku alanı oluşmaya başlamış ve günümüze kadar gelişimini sürdürmüştür.

Ceza hukuku üç ana temel üzerinde durmaktadır: iddia(savcı), yargılama (hakim) ve savunma (avukat). Bu üç temelden birisi olmazsa adalet denilen yapı yıkılacaktır. Bu anlamda ceza yargılamasının başarıyla sürdürülebilmesi ve nihayetinde adalete ulaşabilmek için bir avukatın tüm süreçlerde etkin olması büyük bir önem taşımaktadır.

Soruşturma ve kovuşturma aşamaları ceza yargılamasının temel aşamalarıdır. Soruşturma aşaması kollukta başlar ve savcının iddianame düzenlemesiyle son bulur. İddianamenin kabulüyle de kovuşturma aşaması başlar. Bu aşamalarda dile getirilen her bir cümle kayıt altına alınır ve tüm süreçlerde süjenin karşına çıkar. Bu nedenle tüm süreçlerde bir avukattan destek alınması süreci başarıyla sürdürmenin tek yoludur.

Avukat Harun Raşit Özdemir; dosya ve delillerin incelenmesi, duruşma takibi, hukuki yollara başvuru ve cezaevi görüşleri yaparak ceza yargılaması sürecini etkin ve başarıyla yönetmektedir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.