Sağlık Hukuku

Sağlık hakkı, bireylerin sağlık hizmetlerine ulaşmalarını ve bu hizmetten yararlanmalarını sağlayan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Anayasa kaynaklı bir haktır. Sağlık hukuku ise bireyin sağlık hakkını, sağlık hizmetlerinin düzenlenmesini, genel sağlığın korunmasına yönelik önlemlerin alınmasını, sağlık personeli ile hasta ilişkilerini ve bu bağlamda hak, yükümlülük ve sorumlulukların belirlendiği bir hukuk dalıdır.

Sağlık hukuku alanında çalışabilmek ciddi bir eğitim ve özveriye bağlıdır. Hukukun temel mantığının bilinmesi bu alanda başarı elde etmek için yeterli olmayacaktır.

Avukat Harun Raşit Özdemir, tıp biliminin hukuk kurallarıyla yorumlandığı bu meşakkatli alanda gerek hekim gerek hasta vekilliklerini üstlenerek uzun zaman süren sağlık hukuku uyuşmazlık süreçlerini başarıyla yönetmektedir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.