Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

İnsan yüzyıllardır medeni olarak gelişim gösterirken medeni hakları da değişim ve gelişimlerle güncelliğini korumayı başardı. İlk zamanlarda en temel hakkı olan yaşama hakkını korumaya gayret eden insan, şimdi farklı hak kavramlarını korumaya gayret etmekte. Globalleşen dünyada devletlerin ve büyük şirketlerin çeşitli politikalarını belirlemeleri kişisel bilgilerin elde edilmesine bağlı hale gelirken teknolojik gelişmeler yüzünden bireyler bu durum karşısında savunmasız hale geldi. Bireyleri bu anlamda korumayı amaç edinen kişisel verileri koruma düzenlemeleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hız kazanmıştır. Ülkemizde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kabul edilmesi sonrasında kişisel verileri korumaya yönelik birçok adım atılmış olup Avrupa Birliği uygulamalarına benzer kanuni düzenlemelere yakın zamanda geçileceği bilinmektedir.

Avukat Harun Raşit Özdemir Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında birçok şirkete danışmanlık vermiş ve yine birçok şirketin KVKK uyumluluk sürecini başarıyla yönetmiştir. Buna karşılık bireylerin verilerine yönelik ihlaller karşısında hukuki süreçler başlatılmış ve başarıyla sürdürülmüştür.

  • KVKK kapsamında veri sorumlusu olan müvekkillerimize;
  • KVKK kapsamındaki sorumlulukların belirlenmesi,
  • Şirket nezdinde farkındalığın arttırılması,
  • Çalışanlar, birimler ve üst yönetime yönelik farklı eğitimlerin verilmesi,
  • Kanuni şartların sağlanması durumunda VERBİS kayıtlarının sağlanması,
  • İş ortaklarıyla yapılan sözleşmelerin KVKK’ya uygun olarak revize edilmesi ve yeni yapılacak olan sözleşmelerin de kanuna uygun olarak hazırlanması konularında danışmanlık vermeyi sürdürmekteyiz.
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.