İş Hukuku

Kapitalist dünya düzeninde tüketim ve harcama özendirilerek büyük sermayedarlar daha çok kazanç elde etmeyi amaçlamaktalar. Bu kazancın gerçekleşebilmesi ise üretim faaliyetinin sürekli olmasını gerekli kılmıştır. Bu üretimin yapılmasını sağlayan işçi ise tarih boyunca sermaye karşısında korumasız durumda olmuştur. Gerek evrensel gerek ülke bazlı çalışmalarla işçi, güçlü olan işveren karşısında bazı güvenceler elde etmiştir.

İş hukuku, işçiyle işveren arasındaki çalışma ilişkisini ve bunların hak ve sorumluluklarını düzenleyen hukuk dalıdır. Her ne kadar işçi korunmasız durumda olduğu için pozitif ayrımcılığa sahip olsa da işveren de bu kanunla birçok güvence elde etmektedir.

Avukat Harun Raşit Özdemir, iş hukuku kapsamında işçi ve işverenlere danışmanlık vermekte ve iş hukuku kaynaklı uyuşmazlıklarda dava vekilliği görevini sürdürmektedir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.