İkamet İzni Kazanılmasına İlişkin Vermiş Olduğumuz Hizmetler

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, altı çeşit ikamet izni düzenlemiş ve bu ikamet izinlerinin kazanma ve kaybetme usullerini kanunun 31 ile 49 uncu maddeleri arasında izah etmiştir. Bu kapsamda kanunun düzenlenmiş olduğu ikamet izinlerinin kazanılmasına dair işlemler, ofisimiz tarafından takip edilmektedir;

1-) Kısa Dönem İkamet İzni

Kısa dönem ikamet izni, kanunda tahdidi olarak belirlenen sebepler dahilinde ülkemizde kalacak olan yabancılara, ilgili şartları sağlamaları halinde yapılacak başvurular neticesinde temin edilebilecektir.

2-) Aile İkamet İzni

Aile ikamet izni, Türk vatandaşlarının, izin ile vatandaşlıktan çıkanların, ikamet izinlerinden birisine sahip olan yabancıların, mültecilerin ve ikincil koruma statü sahiplerinin; yabancı eşine, ergin olmayan yabancı çocuğuna ve bağımlı yabancı çocuğuna, yapılacak başvurular neticesinde temin edilebilecektir.

3-) Öğrenci İkamet İzni

Öğrenci ikamet izni, ülkemizde aile ikamet izni bulunmayan ilk ve ortaderecede öğrenim göreceklere, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi(TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (DUS) seviyelerinde öğrenim görecek yabancılara yapılacak başvurular neticesinde temin edilebilecektir.

4-) Uzun Dönem İkamet İzni

Uzun dönem ikamet izni, Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl yasal olarak kalmış olanlara ya da bakanlığın belirlediği şartları sağlayan yabancılara yapılacak başvurular neticesinde temin edilebilir. Bu ikamet izni Türk vatandaşlarına sağlanan hakları bazı istisnalar olmakla birlikte sağlamaktadır.

5-) İnsani İkamet İzni

İnsani ikamet izni, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmadan kanunda belirtilen hususi şartları sağlayan yabancılara, yapılacak başvurular neticesinde temin edilebilir.

6-) İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

İnsan ticareti mağduru ikamet izni, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmadan, insan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe duyulan yabancılara, yaşadıklarının etkisinden kurtulabilmeleri ve yetkililerle iş birliği yapıp yapmayacaklarına karar verebilmeleri amacıyla yapılacak başvurular neticesinde temin edilebilmektedir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.