İcra İflas Hukuku

Günümüzde gerek bireysel gerek ticari olarak borçlanma oranı çok yüksektir. Borçlanma ilişkilerinde her ne kadar borcun ödenmesi planlansa da bazı gerekçelerle borçlunun borcunu ödemediği/ödeyemediği durumlarla karşılaşmaktayız.

Borcun ödenmemesi durumunda alacaklının talebiyle devlet otoritesi devreye sokulabilir. Bir borçlanma ilişkisi neticesinde devlet kanalıyla borcun tahsil edilmesinin kurallarını düzenleyen hukuk dalına icra-iflas hukuku denilmektedir.

Avukat Harun Raşit Özdemir, gerek bireysel gerek ticari ilişkilerden kaynaklanan borçlanmalar neticesinde açılan icra dosyaları ve icra kaynaklı davalarda borçlu ve alacaklı vekilliği yapmaktadır.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.