Aile Hukuku

Aile toplumun en küçük yapı taşını oluşturmaktadır. Ailenin güçlü yapıya sahip olması toplumun sağlığı açısından önemlidir. Bu nedenle hukuk düzeni aile düzenine büyük önem atfetmiştir ve aile hukuku geliştirilerek ailenin ve dolayısıyla toplumun korunması hedeflemiştir.

Aile hukuku medeni hukukun bir alt dalıdır ve medeni kanunda düzenlenmiştir. Nişanlanma, evlenme ve boşanmanın geniş kapsamlı olarak ve toplumumuza uygun bir şekilde ele alındığı aile hukuku, toplumun her kesimini doğal olarak alakadar etmektedir.

Aile hukukuyla alakalı konular günlük hayatta hassas bir yere sahiptir. Bir nişanlılık veya evlilik bireyleri ne kadar mutlu edebiliyorsa nişanın bozulması veya boşanmalar da bir o kadar yıkıma uğratmaktadır. Bu nedenle bireylerin manevi dünyasını bu kadar etkileyen bir hukuk dalının alelade bir süreçle yönetilmesi düşünülemez.

Avukat Harun Raşit Özdemir, aile hukukuyla alakalı uyuşmazlıklarda, bireylerin içinde bulunduğu manevi durumu göz önünde bulundurarak, danışmanlık ve dava vekilliği görevini titizlikle sürdürmektedir.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.