TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA UYGUNLUĞU Tıbbi Müdahale Kavramı Tıbbi müdahale; tıp mesleğini icraya yetkili kişilerce uygulanan, sağlığı koruma, hastalıkların teşhis ve…

ECRİMİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) Türk Medeni Kanunu’nun 995. maddesi uyarınca, “İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.