Türk Borçlar Kanunu madde 19 kapsamında düzenlenen muvazaa, sözleşmenin tarafları arasında yapılan muvazaadır. Bu madde dayanak gösterilerek dava açma yetkisi…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.