DOLANDIRICILIK SUÇU (TCK m.157) Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 157. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Dolandırıcılık, kanun maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:…

Türk Borçlar Kanunu madde 19 kapsamında düzenlenen muvazaa, sözleşmenin tarafları arasında yapılan muvazaadır. Bu madde dayanak gösterilerek dava açma yetkisi…

Hırsızlık (TCK m.141)

20 Aralık 2022 admin

HIRSIZLIK(TCK m.141) Hırsızlık kavramı, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 141. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Hırsızlık, kanun maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: Zilyedinin rızası…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.